Abatibles

ABATIBLES

Els tancaments abatibles garanteixen un gran aïllament tèrmic, acústic i total estanqueïtat.

Les finestres abatibles de Tancàlia Tancaments permeten l'obertura total, de 180 graus, i aprofitar tot el diàmetre per garantir la ventilació de l'espai interior, facilitant la neteja i el manteniment.

Les finestres practicables disposen d'una major quantitat de punts de tancament.

D'entre les propostes que us ofereix Tancàlia Tancaments en destaca la variant oscil·lo batent, que amb la substitució de mecanisme permet disposar de dues posicions d'obertura i ventilar sense corrent d'aire.

Els acabats d'aquests tancaments de Tancàlia poden ser en bicolor i també en alumini i fusta.