CerramientosTancaments

Instal·lació d’una nova porta principal

Recentment, Tancàlia Tancaments s’ha desplaçat a Reus per a instal·lar una nova porta principal en un habitatge unifamiliar, actualitzant d’aquesta manera la seguretat i la imatge de la casa.