Post

Sistemes de protecció solar

Al clima mediterrani és molt important disposar de sistemes de protecció solar que permetin bastir una barrera davant les elevades hores d’exposició solar. A Tancàlia Tancaments hem completat la instal·lació de nous sistemes de protecció solar. Es tracta d’un tancament que, a més a més, permet la ventilació a l’interior i pràcticament sense manteniment.